TUYỂN SINH KHÓA HỌC HP LOAD RUNNER - Tin tức COE Việt Nam

TUYỂN SINH KHÓA HỌC HP LOAD RUNNER

KHóa học diễn ra trong thời gian 5 ngày (40 giờ), giới thiệu cho họ viên các kiến thức tổng quan về HP LoadRunner 12.0. Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ năng và kinh nghiệm để sử dụng các công cụ phân tích, điều khiển, ảo hóa (VuGen).Học viên có thể tạo các mô hình kiểm tra hiệu năng của các thiết bị dựa trên các công cụ phân tích đánh giá khả năng chịu tải của thiết bị.

Tổng quan khóa học

Khóa học HP Load Runner 12.0 tập trung các kỹ năng thực hành để giúp học viên hiểu và nắm vững các kỹ năng kinh nghiệm trong việc sử dụng công cụ để phân tích đánh giá để từ đó đưa ra kết quả. Sau khóa học, học viên có thể đạt được các kiến thức sau:

- Xác định các thông tin cần kiểm tra hiệu năng hoạt động

- Xác định các thành phần kiểm tra

- Áp dụng quy trình làm việc để tạo các kịch bản thực tế

- Gán thời gian thực để đánh giá hiệu năng và tải trọng thực tế các thiết bị bằng cách ảo hóa số lượng người dùng

- Thực hiện kiểm tra hiệu quả thiết bị bằng cách chạy các kịch bản ứng dụng

Thời lượng: 40 giờ

Đối tượng tham gia: Là các kỹ sư công nghệ thông tin, các kỹ sư lập trình các chuyên gia kiểm định và đánh giá hệ thống.

Nội dung khóa học:

MODULES: CONTROLLER AND ANALYSIS – THREE DAYS

Module 1: Course Overview of LoadRunner 12.0 Essentials

•    Identify the contents and objectives of the course

•    Define the class schedule and class logistics

•    Identify the related courses

•    Discuss the lab environment details

Module 2: Introduction to HP LoadRunner (LR) 12.0

•    Explain the need for load testing

•    Describe various types of performance test objectives

•    Identify the steps of the LR methodology

•    Define a scenario in the context of LR

•    Identify strategies for creating effective scenarios

Module 3: What’s New in LR 12.0

•    Identify the key new features of LR 12.0, including:

•    Enhanced mobile testing

•    Continuous testing

•    Deploying Load Generators (LGs) in the cloud

•    Building a community

•    Communication interface enhancements

•    User experience and miscellaneous enhancements

Module 4: Planning an Effective Load Test

•    Define measurable goals for your load test

•    Gather preliminary information before load testing your system

•    Organize system information effectively

•    Use gathered information to plan load tests

Module 5: Installing LR Components

•    Describe the LR architecture

•    Determine where to install the LR components

•    Identify the software and hardware required for installation

•    Troubleshoot LG connectivity issues

•    Configure the Network Virtualization (NV) settings

Module 6: Introduction to Scenarios

•    Describe the elements of a LR scenario

•    Explain the basic steps for creating a scenario

•    Configure a LG in the scenario

Module 7: Using Run-Time Settings

•    Define run-time settings for load testing

•    Describe the difference between run-time settings for scripts and scenarios

•    Configure run-time settings based on load testing goals

Module 8: Scheduling Scenarios

•    Configure scenario scheduling

•    Describe the scheduling by scenario and by group options

•    Describe the real-world schedule and basic schedule run modes

•    Manage schedules using the actions grid and the scenario interactive graph

•    Stop a scenario

Module 9: Using Performance Monitors

•    Describe the value of performance monitors

•    Select performance monitors to achieve load test goals

•    Add measurements for performance-based goals

Module 10: Running a Scenario

•    Prepare for a scenario run

•    Define the scenario running process

•    Identify the best practices for running a scenario efficiently

•    Run a scenario

•    Discuss common run-time errors

Module 11: Using the Analysis Tool

•    Describe the analysis tool and the categories of analysis graphs

•    Describe the value of analyzing results

•    Use graphs to display data

•    Describe graph data and raw data

•    Apply granularity to many graphs, merge graphs, and perform auto-correlation

•    Use service-level agreement (SLA) reports

•    Run report generation utilities

MODULES: VuGen – TWO DAYS

Module 1: Course Overview of Virtual User Generator 12.0 Essentials

•    Identify the contents and objectives of the course

•    Define the class schedule and class logistics

•    Identify the related courses

•    Discuss the lab environment details

Module 2: Introduction to Virtual User Generator (VuGen)12.0

•    Define Virtual User (Vuser) and VuGen

•    Explore the new look and feel of the VuGen UI

•    Explain how to use the step navigator and solution explorer

•    Discuss the script workflow

•    Create scripts using VuGen

•    Record business processes with VuGen

Module 3: What’s New in VuGen in 12.0

•    Explore the new look and feel of the VuGen UI

•    Describe the user experience and protocol enhancements

•    Build a community and describe the concept of flexible delivery

Module 6: Inserting Transactions into the Script

•    Explain the use of transactions in a script

•    Add a transaction into a script during recording

•    Insert a transaction into a script after recording

Module 7: Parameterizing a Script

•    Define parameterization

•    Determine when to parameterize a script

•    Create and modify parameter lists

•    Create new parameters

•    Work with parameter properties

•    Configure run-time settings for parameters

Module 8: Verifying the Vuser Scripts

•    Identify the need to use verification in scripts

•    Define verification for scripts

•    Add text checkpoints during and after recording of scripts

Module 9: Creating Actions for a Web Script

•    Define an action for a web script

•    Record a script with multiple actions

•    Create action blocks

Module 10: Using the VuGen Editor

•    Work with the VuGen Editor

•    Send customized output messages to the Replay Log

•    Identify basic C code including statements, variables, and functions

Apply basic debugging techniques in VuGen

Module 11: Using the Advanced Scripting Techniques for Vuser Scripts

•    Explain the general LR functions

•    Explain the protocol-specific functions

Module 12: Auto Correlation After Recording

•    Describe correlation

•    Work with the Correlation Studio

•    Correlate dynamic values after recording a script

Module 13: Using Manual Correlation

•    Explain the manual correlation process

•    Configure the parameters for correlation

•    Correlate a script manually by:

+   Using the WDiff utility

+   Adding the web_reg_save_param_ex correlation function

+   Parameterizing the dynamic value in the script

Module 14: Auto Correlation During Recording

•    Create correlation rules to auto correlate during recording

•    Regenerate and record scripts

•    Import and export correlation rules

 

Lượt truy cập: 2054 - Cập nhật lần cuối: 01/07/2015 09:44:00 AM

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Hỗ trợ trực tuyến
043.763.68.68 - 0906.063.499
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)