Khóa học Khắc phục và xử lý sự cố máy tính cho người dùng - Đào tạo doanh nghiệp

Khóa học Khắc phục và xử lý sự cố máy tính cho người dùng

1.      Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để khắc phục và xử lý các sự cố phát  sinh trong quá trình vận hành. Những sự cố cần thiết về phần cứng, mạng Internet, mạng Wifi, và các ứng dụng.

2.      Đối tượng tham gia khóa học

Khóa học khắc phục và xử lý sự cố máy tính giúp các kỹ thuật viên và người dùng khắc phục các sự cố thường gặp.

3.      Kiến thức đạt được

- Giải pháp khắc phục sự cố trong các máy tính client ( người dùng cuối )

- Khắc phục sự cố về mạng và Internet

- Khắc phục sự cố về phần cứng máy tính ( Memory : RAM, CPU, Hard Disk, Monitor, Mouse..)

- Khắc phục các sự cố về phần mềm máy tính ( Hệ điều hành, Phần mềm văn phòng, phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên môn…)

- An toàn máy tính : sử dụng và bảo vệ máy tính chống các virus, backdoor, Trojan…

4.      Thời lượng đào tạo: 5 ngày

5.      Thi chứng chỉ quốc tế

Học viên có thể lấy chứng chỉ quốc tế khi tham gi các môn thi:

Exam: 70-680 hoặc 70-685

6.      Nội dung đào tạo.

Bài 1: Khắc phục lỗi khi cài đặt phần mềm

Bài 2: Khắc phục và xử lý sự cố các lỗi về cấu hình phần mềm

Bài 3: Các lỗi phát sinh khi sử dụng phần mềm ứng dụng và hệ điều hành

Bài 4: Các lỗi và sự cố phát sinh khi đăng nhập hệ điều hành Windows 7

Bài 5: Các lỗi phát sinh khi cấu hình kết nối mạng Internet

Bài 6: Các looic và sự cố phát sinh khi phân giải tên miền Website khi kết nối Internet

Bài 7: Các lỗi và sự cố khi  cài đặt, cấu hình và sử dụng máy in

Bài 8: Các lỗi và sự cố khi sử dụng hệ điều hành Windows 7

Bài 9: Các lỗi và sự cố về phần cứng máy tính ( Networking, RAM, CPU, Mouse, Monitor…)

Bài 10: Xử lý và khắc phục lỗi về kết nối mạng Wifi

Bài 11: Xử lý và khắc phục sự cố về truy cập hệ thống từ xa

Bài 12:  Quản lý và khắc phục sự cố về File và Folder

Bài 13: Xử lý các sự cố về an toàn truy cập mạng Internet Explorer Security

Bài 14: Xử  lý và khắc phục sự cố về an toàn máy tính phòng chống Virus, Trojan, Worm…

Bài 15: Quản lý và khắc phục sự cố về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng

Lượt truy cập: 1224 - Cập nhật lần cuối: 30/12/2014 14:03:44 PM

Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
043.763.68.68 - 0906.063.499
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)