Đào tạo Kiểm soát an toàn hệ thống - CISA - Đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo Kiểm soát an toàn hệ thống - CISA

I. Nội dung khóa học:

-          Kiểm soát an toàn hệ thống công nghệ thông tin

-          Quản trị hệ thống công nghệ thông tin

-          Quản lý, xây dựng kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin

-          Ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin

-          Bảo vệ tài sản thông tin

II. Mục tiêu khóa học:

-         Kiểm toán và đánh giá hệ thống thông tin

-         Quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống thông tin

-         Quản lý và phát triển hệ thống thông tin

-         Hỗ trợ và bảo mật tài sản thông tin

Lượt truy cập: 1412 - Cập nhật lần cuối: 30/12/2014 14:05:05 PM

Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
043.763.68.68 - 0906.063.499
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)