Cisco Certified Network Professional Routing & Switching (CCNP R&S) - Cisco

Cisco Certified Network Professional Routing & Switching (CCNP R&S)

Cisco Certified Network Professional  Routing & Switching (CCNP R&S)

Tổng quan :

Khoá đào tạo CCNP 6.0 sẽ hướng dẫn cho học viên cách lắp đặt, đặt cấu hình và vận hành các hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và các dịch vụ truy cập quay số cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp có từ 100 đến 500 nút mạng trong các hệ thống đa giao thức và công nghệ như TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, ISDN, Frame Relay, STP, và VTP. Khoá đào tạo này tập trung phát triển các kỹ năng giúp học viên có thể xây dựng các hệ thống mạng mở rộng, mạng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ chuyển mạch đa tầng,  triển khai mạng Intranet toàn cầu, xử lý sự cố mạng.

Yêu cầu đầu vào:

Học viên  đã hoàn thành khoá học CCNA hoặc tương đương.

Nội dung :

No.

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

642-902

 

2.

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

642-813

 

3.

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

642-832

 

TỔNG CỘNG

 

 

ROUTE :

Module 1: Planning Routing Services

Module 2: Implementing an EIGRP based Solution

Module 3: Implementing a Scalable Multiarea Network OSPF based Solution

Module 4: Implement an IPv4 based redistribution solution

Module 5: Implement Path Control

Module 6: Connecting an Enterprise Network to ISP Networks

SWITCH :

Module 1: Analyzing Campus Network Designs

Module 2: Implementing VLANs in Campus Networks

Module 3: Implementing Spanning Tree

Module 4: Implementing Inter-VLAN Routing

Module 5: Implementing First Hop Redundancy in a Campus Environment

Module 6: Implementing a Highly Available Network

Module 7: Minimizing Service Loss and Data Theft in a Campus Network

Module 8: Integrating Wireless LANs into a Campus Network

Module 9: Accommodating Voice and Video in Campus Networks

TSHOOT :

Module 1: Planning Maintenance for Complex Networks

Module 2: Selecting Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications

Module 3: Planning Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks

Module 4: Maintaining and Troubleshooting Campus Switching-Based Problems

Module 5: Maintaining and Troubleshooting Routing Based Solutions

Module 6: Maintaining and Troubleshooting Network Security Solutions

Module 7: Maintaining and Troubleshooting Integrated, Complex Enterprise Networks

 

 

 

 

Lượt truy cập: 1688 - Cập nhật lần cuối: 18/11/2014 15:56:20 PM

Hỗ trợ trực tuyến
043.763.68.68 - 0906.063.499
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)