Cisco Certified Design Associate (CCDA) - Cisco

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

 

Tổng quan :

Khóa học này tập trung vào các kỹ năng cơ bản và kiến thức cần thiết ban đầu cho các vị trí chuyên môn về thiết kế mạng. Chủ đề chính bao gồm thiết kế cơ sở hạ tầng mạng định tuyến và chuyển mạch và các dịch vụ liên quan đến mạng LAN, WAN, và truy cập băng thông rộng (Broadband) cho các doanh nghiệp và các tổ chức, bao gồm các dịch vụ ảo hóa. Mô hình tổng hợp được sử dụng trong khóa học tạo điều kiện cho việc thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện, vận hành và tối ưu hóa (PDIOO) thông qua thiết kế mô-đun và tập trung vào các mối quan hệ giữa các module.

Yêu cầu :

No.

 

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

 

1.

Required

Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)

640-864

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

Nội dung :

Module 1: Applying a Methodology to Network Design

Module 2: Structuring and Modularizing the Network

Module 3: Designing Basic Campus and Data Center Networks

Module 4: Designing Remote Connectivity

Module 5: Designing IP Addressing and Selecting Routing Protocols

Module 6: Evaluating Security Solutions for the Network

Module 7: Identifying Voice Networking Considerations

Module 8: Identifying Wireless Networking Considerations

Module 9: Implementing and Operating the Network Design

 

Lượt truy cập: 1916 - Cập nhật lần cuối: 18/11/2014 15:56:30 PM

Hỗ trợ trực tuyến
043.763.68.68 - 0906.063.499
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)